Brandverzekering

Veel mensen denken dat de brandverzekering een verzekering is die zo is af te sluiten. Dat is niet waar, want onder het begrip brandverzekeringen vallen namelijk meerdere verzekeringen. Verzekeringen die als brandverzekering worden aangemerkt zijn de inboedelverzekering, opstalverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering en de kostbaarhedenverzekering.

Bedrag voor dekking verzekering

Voor de verschillende brandverzekeringen geeft u zelf aan voor welk bedrag er verzekerd dient te worden. U gaat natuurlijk niet zomaar lukraak een bedrag noemen, want dit bedrag moet zoveel mogelijk stroken met de werkelijkheid, daar er anders sprake zal zijn van ofwel oververzekering ofwel onderverzekering. Bij de eerste genoemde heeft u het te verzekeren bedrag te hoog ingeschat, waardoor u met een te hoge premie komt te zitten en bij de laatst genoemde heeft u het te verzekeren bedrag te laag ingeschat, waardoor u bij schade kans loopt om minder uitgekeerd te krijgen dan de werkelijke waarde.

Hoe weet u de waarde?

Ieder jaar opnieuw zal het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) indexcijfers naar buiten brengen. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers van de inboedelindex en de bouwkostenindex. Deze cijfers worden gebruikt om de verzekeringssommen eventueel te verhogen. Weet wel dat wanneer de verzekeringssom omhoog zal gaan, dit ook zal betekenen dat u meer premie gaat betalen.

Previous post:

Next post: